My Account
My Account

Stuurgroep WSM Leuven wandelt in Lubbeek voor gezondheid voor iedereen!

Ami.e de WSM: Pieter-Jan Derveaux

Quel montant souhaitez-vous récolter?: € 400,00
Récolté jusqu'à présent: € 250,00

Het afgelopen jaar werd de werking van sociale bewegingen door de coronacrisis erg bemoeilijkt, zowel in België als in de rest van de wereld. Fysieke bijeenkomsten waren zo goed als onmogelijk. In bepaalde landen werd hier door het regime tevens misbruik van gemaakt om sociale organisaties monddood te maken. 

Tegelijk toonde dezelfde crisis dat deze sociale bewegingen en de sociale bescherming waarvoor zij ijveren meer dan nodig zijn. Vele mensen die in de informele economie werken, zoals in bvb. Guatemala, verloren van de ene dag op de andere hun inkomen. Arbeiders in de kledingtoeleveringsketen werden op straat gezet wegens te weinig werk. Sociale beschermingssystemen in de vorm van werkloosheidsvergoeding of ziekte-uitkering bestaan er nagenoeg niet. In Cuba belette de VS blokkade de invoer van medisch en gezondheidsmateriaal. 

Er kwamen echter ook heel wat bemoedigende verhalen van de partners van WSM. Zoals de vele partners die overschakelden op noodhulp (voedselhulp en verdeling van medisch beschermingsmateriaal), die inzetten op sensibilisering van burgers over het belang van hygiënemaatregelen, over de gezondheidsorganisatie GK in Bangladesh die aan begin van de crisis werkte aan een gemakkelijk toegankelijke testkit om het coronavirus op te sporen,… De WSM partners hebben het afgelopen jaar alles op alles gezet in de ondersteuning van de getroffenen door de coronacrisis. 

De stuurgroep van Leuven (Guy, Erik, Roland, Koen, Wouter, Jan, Liesbeth & PJ) wil mee opkomen voor het BASISrecht: gezondheid voor iedereen! Meer zelfs: ze willen er zich zelfs in het zweet voor werken! In juni komen we voor de eerste keer na 15 maanden terug écht samen om elkaar te ontmoeten. We spraken af om deze ontmoeting te combineren met een inspanning. Na al die tijd wandelen we samen voor onze gezondheid maar ook voor die van iedereen in de wereld!

Ondersteun jij mee onze sportieve inspanning? Heel hard bedankt!!

Een gift van € 40 of meer geeft recht op een belastingvermindering ter waarde van 45 % van het geschonken bedrag. Je ontvangt hiervoor een fiscaal attest in het voorjaar van 2022.


Partage cette action via les réseaux sociaux
WSM
Haachtsesteenweg 579 - 1030 
Brussel - België
E-mail: info@wsm.be
Tel +32 (0)2 / 246 36 71